Ana Sayfa Galeri Video Yazarlar
Kategoriler
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde değişiklik

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNE DAİR YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ DUYURDU.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde değişiklik

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre yaş haddinden emekliliğine 3 yıl kalan personele sağlanan haklarla ilgili kapsamın genişletilerek, 5 yıla çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca 1. Bölge (Batı) statüsünde bulunan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya’nın 2. Bölge (Doğu) statüsüne alındığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 26 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6873 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer

Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere ilişkin açıklama yaptı. 2024 yılında yürürlüğe gireceği bildirilen dört grup uygulamasının sonlandığı ve yürürlükte

olan “batı ve doğu” şeklindeki iki bölge uygulamasının devam edeceği belirtilen açıklamada, batı illerinde zorunlu görev süresini doldurduktan sonra uygulanan rotasyon uygulamasının kaldırıldığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2. Bölge (Doğu) görevinden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkından yararlanan şehit ve gazi yakınlarımızın kapsamı daha da genişletilerek; 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun (muharip gaziler), 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun (sivil terör mağdurları), 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga 56’ncı maddesi kapsamında olan şehit ve gazi yakınları, teşkilat mensuplarımızın da bu haklardan faydalanması sağlanmıştır. Yönetmelikte yaş haddinden emekliliğine 3 yıl kalan personelimize sağlanan haklarla ilgili kapsam genişletilerek, 5 yıla çıkarılmıştır. Dolayısıyla yaş haddinden emekliliğine 5 yıl kalan personelimiz, talep etmesi ve durumunun yönetmelikteki şartlara uyması halinde yerinde bırakılabilecek ya da istediği yere tayin olma hakkından yararlanabilecektir. Personelimizin çocuğunun öğrenimi mazeretiyle ipka talebinde bulunmasının kapsamı genişletilmiş olup, personelimizin en az 2 çocuğunun üniversitede öğrenim görmesi durumunda ipkası yapılabilecektir. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucunda halen 1. Bölge (Batı) statüsünde bulunan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya il ve ilçeleri ile burada kurulu bulunan doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatları olarak 4 il, 48 ilçe, 4 doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olmak üzere toplam 56 birimimiz 2. Bölge (Doğu) statüsüne alınmış ve süreleri yeniden düzenlenmiştir. Bahse konu illerimizde görevli personelin yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra burada çalışacakları süre şark hizmetinden sayılacaktır. Ayrıca deprem nedeniyle 2. Bölge (Doğu) kapsamına alınan birimler de dahil olmak üzere doğu illerinde bulunan 15 il, 99 ilçe ve 9 doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olmak üzere toplam 123 birimimizin görev süreleri düşürülmüştür. Şark görevini yapan personelimize aynı yerde üst üste kesintisiz olarak ikinci şark yapma imkanı tanınmıştır. Ayrıca iki şark hizmeti aynı yerde kesintisiz olarak yapıldığında toplam süreler düşürülmüştür. Bu doğrultuda şark illerinde bulunan birimlerde görev süresini bitiren personelimizin kesintisiz bir biçimde aynı yerde görevlerine devam etmesi durumunda hizmet süresi 6 yıl olarak belirtilen birimlerde toplam 10 yıl, 5 yıl olarak belirtilen birimlerde toplam 8 yıl, 4 yıl olarak belirtilen birimlerde toplam 6 yıl, 3 yıl olarak belirtilen birimlerde toplam 4 yıl, 2 yıl olarak belirtilen birimlerde toplam 3 yıl kesintisiz olarak görev yapmaları durumunda ikinci şark görevini tamamlamasına imkan sağlayacak düzenleme getirilmiştir (Emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel hariç tutulmuştur). Ayrıca geçmiş dönemlerde şarkta kesintisiz olarak çalışanların da bu haktan yararlanması sağlanmıştır.”

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir