Ana Sayfa Galeri Video Yazarlar
Kategoriler
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

4857 Sayılı İş Kanunu 17 ve 18. Maddesi Nedir?

4857 Sayılı İş Kanunu 17 ve 18. Maddesi Nedir?

Bilindiği üzere hem işverenin hem de işçinin sahip olduğu haklar 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde belirlenmekte ve korunmaktadır. Kanun kapsamında pek çok maddede çeşitli durumlara ilişkin açıklamalar yapılmakta ve tanımlamalar yer almaktadır. Bu açıklamalar ile iş ilişkileri düzenlenmektedir.

İş Kanunu Ne İşe Yarar?

4857 sayılı İş Kanunu

Çalışma hayatının düzenlenmesi amacı ile iş akdi kapsamında işveren ve işçinin yararlanabileceği hakların belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. 4857 sayılı kanun ise tam da bu amaç ile 2003 yılı içerisinde İş Kanunu olarak yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında iş ilişkisi hakkında usul ve esaslar, temel ilkeleri cezalar, sorumluluklar ve iş sözleşmesinin belirlenmesinin yanı sıra iş güveliği, ücretlerin belirlenmesi ve izinler konusunda da çeşitli açıklamalar bulunmaktadır. Dolayısıyla İş Kanunu hem çalışanların hem de işverenlerin haklarını korumak, birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini belirlemek, ortaya çıkabilecek hak ihlallerinin önüne geçmek için başvurulan kanun olarak açıklanabilmektedir.

İş Kanunu’nda Bulunan 17. Madde Ne Demektir?

İş Kanunu 17. Madde önemli maddeler arasında yer almaktadır. Bilindiği üzere bir işçinin iş akdine son verilmesi gereken durumlarda bu, işverenin işçiye bir fesih ile bildirim yapması gerekliliğini doğurmaktadır. Yapılacak olan fesih bildiriminde kişinin işten çıkarılma nedeni açıklanmak durumundadır. Bunun yanı sıra işten çıkarılmanın İş Kanunu’nun hangi maddesine istinaden yapıldığı da belirtilir. Fesih doğrudan ya da ihbarlı olabilmektedir. 17. Madde ihbarlı feshi açıklamaktadır. İşten çıkarma bu maddeye dayandığı takdirde işçinin herhangi bir kusurunun olmadığı söylenebilmektedir. İşveren ya kendi isteğine bağlı olarak ya da farklı nedenlerden dolayı sözleşmeyi feshetmiştir.

İş Kanunu’nda Bulunan 18. Madde Ne Demektir?

Bilindiği üzere iş akdinin feshinin geçerli olan bir nedene bağlı olması zorunludur. Kanunun 18. Maddesi ise bunu açıklamaktadır. Maddeye göre iş akdinin feshi mutlaka geçerli bir nedene dayanmalıdır. Bu nedenler geniş bir skalada incelenebilir ve işçi ya da işyeri ile ilgili olabilir. 4857 sayılı İş Kanunu 18. Maddesi kapsamında geçerli nedenler örneklendirilmiş, sözleşme feshinin nasıl olabileceği açıklanmıştır.

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.